Logo Yazılım Bayi ve Çözüm Ortağı olarak Logo Destek, Logo Eğitimi, Satış hizmetleri Veriyoruz

Fiyat Listesi

Logo Start 3 Fiyat Listesi

Kobi Ürünleri Fiyat Listesi Logo Start Fiyatı

 16 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerlidir.

Genel Açıklamalar:

 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.
 2. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
 3. Yazılım ürününün amacına ulaşabilmesi ve en yüksek verimi sağlayabilmesi için uygulama danışmanlığı hizmeti ile birlikte kurulması gereklidir.
 

LEM OLAN DURUMLARDA UYGULANIR

LEM OLMAYAN DURUMLARDA UYGULANIR
Ana Paket    
Logo Start 3 Ana Paket (1 kullanıcı) 8.250 -
Logo Start 3 Ana Paket (e-Devlet içerikli) (1 kullanıcı) 12.800  
Start Geçiş Setleri    
Logo Start 3 Starttan Geçiş 1105 -
Start Kullandıkça Öde (Yıllık Kullanım) 1.665  

Açıklamalar:

Logo Start 3 & Logo Start 3 (e-Devlet içerikli)

 • Logo Start 3 ve Logo Start 3 (e-Devlet içerikli) ürünü 1 kullanıcılıdır ve kullanıcı sayısı artırılamaz.
 • Logo Start 3 (e-Devlet içerikli) ürünü, Logo Start 3 ürününe ek olarak e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Serbest Meslek Makbuzu entegrasyonlarını içerir.
 • Logo Start 3 (e-Devlet içerikli) ürünü, sadece eLogo entegratölüğünde sunulmaktadır.
 • Logo Start 3 ve Logo Start 3 (e-Devlet içerikli) ürününün kullandıkça öde uygulaması bulunmamaktadır. Daha önce kullandıkça öde satın almış Start kullanıcıları için yıllık kullanım fiyatları bulunmaktadır.

 

Logo Start 3`e Start`tan geçiş

 • Güncel LEM sahibi Start kullanıcıları Logo Start 3 ürününe, fiyat listesinde yer alan geçiş bedelini ödeyerek geçiş yapabilirler. LEM sahibi olmayan kullanıcılar ise geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi yapmalıdır. Alınması gereken Geçmişe Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha ileri bir tarihte ise Geçmişe Yönelik LEM’lerin yapılması yeterlidir. Eğer, Geçmişe Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha yakın bir tarihte ise ek olarak Standart LEM’in de alınması gerekmektedir. LEM güncellemesinin ardından, fiyat listesinde yer alan geçiş bedelini ödeyerek geçiş yapılabilir.
 • Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.

Logo Start 3 (e-Devlet içerikli)`ye Start`tan geçiş

 • Güncel LEM sahibi Start kullanıcıları Logo Start 3 (e-Devlet içerikli) ürününe, Start 3 liste fiyatı ile geçiş yapılan Logo Start 3 (e-Devlet içerikli) liste fiyatı arasındaki fiyat farkını ödeyerek geçiş yapabilir. LEM sahibi olmayan kullanıcılar ise geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi yapmalıdır. Alınması gereken Geçmişe Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha ileri bir tarihte ise Geçmişe Yönelik LEM’lerin yapılması yeterlidir. Eğer, Geçmişe Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha yakın bir tarihte ise ek olarak Standart LEM’in de alınması gerekmektedir. LEM güncellemesinin ardından, mevcut Logo Start 3 ürününe ait güncel liste fiyatı ile geçiş yapılan Logo Start 3 (e-Devlet içerikli) ürününe ait güncel liste fiyatı arasındaki fiyat farkını ödeyerek geçiş yapılabilir.
 • Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.

Logo Start 3`e sonlandırılmış ürünlerden geçiş

 • Alınteri, Alınteri DOS, Alınteri WIN, Alınteri OEM ürünlerinden Logo Start 3’e geçmek isteyen kullanıcılara Logo Start 3 ürünü %30 indirimli olarak verilecektir.

Logo Start 3 (e-Devlet içerikli)`ye sonlandırılmış ürünlerden geçiş

 • Alınteri, Alınteri DOS, Alınteri WIN, Alınteri OEM ürünlerinden Logo Start 3 (e-Devlet içerikli)’ye geçmek isteyen kullanıcılara Logo Start 3 (e-Devlet içerikli) ürünü %30 indirimli olarak verilecektir.

Logo Start 3`e Start kullandıkça öde`den geçiş

 • Start Kullandıkça Öde`den Logo Start 3’e geçmek isteyen kullanıcılara Logo Start 3 ürünü %70 indirimli olarak verilecektir.
 • Geçişte 1 yıllık bedelsiz LEM verilmektedir.

Logo Start 3 (e-Devlet içerikli)`ye Start kullandıkça öde`den geçiş

 • Start Kullandıkça Öde`den Logo Start 3 (e-Devlet içerikli) ürününe geçmek isteyen kullanıcılar, Logo Start 3`ün güncel liste fiyatının %30`unu ve Logo Start 3 liste fiyatı ile Logo Start 3 (e-Devlet içerikli) liste fiyatı arasındaki fiyat farkını ödeyerek geçiş yapabilir.
 • Geçişte 1 yıllık bedelsiz LEM verilmektedir.